czwartek, 18 października 2007

Na kogo głosować?

Wiele osób jest niezadowolonych z pracy posłów w sejmie. Większość obywateli po licznych akcjach zachęcających do głosowania zdecydowała się na ten ruch. Jedynym pytaniem jakie sobie zadają brzmi: na kogo będę głosować? Niejedna osoba zrezygnowała z przywileju głosowania bo nie mogła odnaleźć odpowiedzi na to pytanie. Niewielu z nas ma czas i chęć na śledzenie bieżących wydarzeń politycznych i społecznych. Wszystkim tym, którzy właśnie "biją" się, ze swoimi myślami polecam "kompas wyborczy" przygotowany przez serwis Wirtualna Polska. Ów kompas to zestaw dwudziestu pytań, na które wystarczy odpowiedzieć aby zobaczyć, które ugrupowanie polityczne jest ci najbliższe programowo.


Mamy trzy możliwe odpowiedzi na każde z dwudziestu pytań: [tak], [nie] i [nie mam zdania].

Uwaga: ponieważ celem kwestionariusza jest wskazanie komitetu wyborczego, z którym mamy najwięcej zbieżnych odpowiedzi, ograniczono do pięciu liczbę możliwych odpowiedzi "nie mam zdania". Przy większej liczbie takich odpowiedzi kwestionariusz zostaje przerwany.

Kompas wyborczy wp.pl: http://wybory2007.wp.pl/kalkulatorq.html

Warto więc najpierw poznać pytania i zorientować się czy wiemy o co nas pytają.

1) Czy oceniasz okres 1989-2005 pozytywnie?
2) Czy uważasz, że Centralne Biuro Antykorupcyjne wymaga zmian?
3) Czy uważasz, że Centralne Biuro Antykorupcyjne wymaga zmian?
4) Czy jesteś za podtrzymaniem programu "zero tolerancji dla przemocy w szkołach"?
5) Czy popierasz dotychczasowe zaostrzenie Kodeksu karnego?
6) Czy oceniasz pozytywnie zmiany w polskiej polityce zagranicznej w ostatnich dwóch latach?
7) Czy uważasz, że udział Kościoła rzymsko-katolickiego w polskim życiu publicznym jest za duży?
8) Czy jesteś za zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych?
9) Czy jesteś za wprowadzeniem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych?
10) Czy jesteś za jak najszybszym wycofaniem polskich wojsk z Iraku?
11) Czy uważasz, że w sprawie budowy w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej powinno zostać przeprowadzone referendum lub inna forma szerokiej debaty publicznej?
12) Czy jesteś za ujednoliceniem stawek podatkowych?
13) Czy uważasz, że obecny wzrost PKB powinien zostać przeznaczony na zwiększenie świadczeń społecznych?
14) Czy jesteś za jak najszybszym zastąpieniem złotówki euro?
15) Czy jesteś za pogłębianiem politycznej integracji w ramach Unii Europejskiej?
16) Czy uważasz, że Polska powinna mieć prawo do samodzielnych, niezależnych od regulacji Unii Europejskiej, decyzji ws. ochrony środowiska?
17) Czy uważasz, że prywatyzacja polskich przedsiębiorstw powinna zostać dokończona na obecnych zasadach?
18) Czy jesteś za umożliwieniem prywatyzacji zakładów służby zdrowia?
19) Czy uważasz, że wszystkie osoby, które pracowały dla tajnych służb PRL, nie powinny mieć możliwości udziału w życiu publicznym?
20) Czy jesteś za zmianami w KRUS idącymi w kierunku urealnieniu składek ubezpieczeniowych rolników?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz